# مینیمال

سال‌تحویل

هفت‌سین ماسر ِ سفره بود؛ سین ِ پسرک،تهِ واکس!                                                                        بعدنوشت ۱: عرض تسلیت به جهت عروج جمعی از ره‌پویان وصال، [۱] ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 11 بازدید

ترازو

(۱)وزن می‌گرفت می‌دادمردم راگوشه‌ی خیابانکلاس اول بود.  (۲)شهرزرق و برق‌هایش رانذر ایمان می‌کرددخترکگره روسریش محکم بودبا ترازوتمرین نان می‌کرد. (۳)وزن می‌کرد تا نان ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 11 بازدید

زخم شمشیر

آن‌گاه که شمشیر در پای‌کوبی‌ از نیام برون آید بمب‌ها برفراز به رقص می‌آیند...                                 بعدنوشت۱: نرم‌نرمک به ایـن‌جـــــا هم می‌رویم. بعدنوشت۲: هش‌دار دانش‌جویان به مسئولین برای جمع‌آوری ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید

دو زمزمه

(۱) ایوب کجا تواند داشت صبر زینب را؟ ... یعقوب اگر زنده ماند امید بازگشت یوسف داشت زینب به امید کدام یوسف           بماند؟! ... (۲) چون یوسف دیدند دست خویش بریدند چگونه است ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 6 بازدید