# مینیمال

بی‌تا

کاش می‌شد شعری بگویم و با واژه واژه‌اش پدید می‌آمدی دریغا که واژگان عصر ما عقیم‌اند؛ چون تویی را دیگر هیچ شعری نمی‌آفریند
/ 0 نظر / 58 بازدید

فصل عاشقانه ها

خارج فقه و اصول یک نظر دیدنت حلال ِ حلال چشم برداشتن از تو حرام  ِ حرام                                                                            پی نوشت ١: رمضان برایم فصل عاشقانه ها ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 37 بازدید

شعبانیه (2)

ما در سفری به دوری؛   تو در همین نزدیکی نماز «شکسته» می‌خوانی!                                                                                بعد نوشت: شعبانیه‌های پیش‌تر: بوی پیراهن یوسف / قصه / ... / فرشی برای آمدنت برخورد نزدیک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 29 بازدید

حج

بوسه هایت اولوالعزم ترین پیامبرانند برخاسته از کعبه ی لب هات.   - مرا بخوان به طواف !
/ 41 نظر / 11 بازدید