# دوست_داشتند_سپید_شوند

رنسانس

در چشم هایش جنگلی پنهان بود سیمای وحشی اش باکره از خیابان باکره از چهارراه های معطل برای بعد   گیسوانش طبیعت را به بید عاریت می داد   خیالش اسبی، رام ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 32 بازدید

سردار نامه

                                                                              سلام سردار! مدتی نیستید! نمی یابم تان. نامه ای نوشته ام از مشکلات. باید به دست تان برسانم. هر بار که از ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 22 بازدید

پارادوکس

یوسف، امساکم می دهد از زلیخا، زلیخا، مرا به یوسف می خواند... ... دعوتم می کند، آدم، به حوا، حوا      مرا          به سیب! ... نه گزیری جز یوسفم هست، نه ... ادامه مطلب
/ 55 نظر / 12 بازدید

را

به مصطفی خادمی ************ [صدای آژیر] کنار بزن  [میزان سن نمی خواهد، فقط صدای آژیر] کنار بزن من ستاره هایم بیشترند را کنار بزن کنار بزن را من دقیقه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 28 بازدید

من

من چکید            از آسمان                      به ریوند از اردیبهشت زدم بیرون                               و شروع شد: « همیشه» یک آسمان بود. (یعنی این طور گفتند.)                  ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 27 بازدید