از این دست که منم

1.

ناپرهیزی کردم؛

پس از مدت ها

سراغ از شعر گرفتم و انجمن شعر

زلفی گره زدیم و گیسویی پریشان کردیم

 

2.

دارد به من می خندد

آدمی کچل

درون آینه

/ 3 نظر / 39 بازدید
هادي بهروز

انجمن كجا؟تنها؟ خداي معرفت!

مریم توفیقی

سلام شاعر. شعرک زیبایی بود. آینه عجیب صادق است با آدمی ... خوشحالم که خسروانی به گوش جانتان نشست و اینکه هوای اردیبهشت اگر خدا بخواهد ده روز دیگر باز هم در کوچه هایم خواهد پیچید... ممنونم که مثل همیشه با مهربانی تمام هستید [گل]

پنهان

سلام بر شاعر