آن مرد

او

نعل می کند تمام اسب ها را

در

   باران

تا...

***

تمام نقاشی هاش اسب دارد

او

نعل می کند تمام اسب ها را

در

   باران

تا

   آن مرد بیاید

                  در باران

                            با سبد

/ 8 نظر / 30 بازدید
مهدی دسترنج

خوب اين هم به علت هندلی بودن کامنت پرشين بلاگ... ای پير پاک دامن معذور دار ما را

رها

سلام! احساس می کنم شروع راهی ناپیموده ای را تجربه گر هستی. وچه زیبا اگر از خود راهی به جای بگذاری. موفق باشی !!

رها

روزی می آید وآن مرد به خاطر باران اشکها ی دخترک تنها مانده در ساحل دریا خواهد آمد...

زهرا

منم باران را دوست دارم... همين!