بوی پیراهن یوسف

بوی  پیراهنی در باد می آید؛

یوسف هست؛

یعقوبی در کار نیست!

/ 3 نظر / 30 بازدید
محمد

مهدی جان سلام اميدوارم حالت خوب باشد باز هم خدمت می رسم فعلا خدا نگهدار

رفيق شفيق

من صورتم به صورت شعرم شبيه نيست براين گمان مباش که زيبا ببينی ام شاعر شنيدنی است ولی ميل ميل توست آماده ای بشنوی ام يا ببينی ام

کيميا

و تو گر باز نگردی.... به خدا ميميرم