سرخ و گلگون و غواص

ماهی‌های قرمز

فروشی نیستند

اما جهان ما،

جهان کاسبی است

/ 2 نظر / 42 بازدید
هاشم

ماکه نفهمیدیم چی گفتی . به من هم سربزن ونظر بده

م.امیری

ماهی ها اگرچه زبان ندارند تا از خود دفاع کنند اما می لغزند...می لغزند از دست هر کس که بخواهد از دریا جدایشان کند