را

به مصطفی خادمی

************

[صدای آژیر]

کنار بزن

 [میزان سن نمی خواهد، فقط صدای آژیر]

کنار بزن

من ستاره هایم بیشترند را

کنار بزن

کنار بزن را

من دقیقه ای یکبار

شصت حد می خورم

تمام خون هایم

و هر بار

را بالا می آورم

تمام ستاره هایم

کنار بزن

را

آژیر بِکِش

ستاره هایم

را

خیابان به خیابان

که حد می خورم

را

زیر ِ آژیری که بالا می آورم

ممتد

هر شصت بار

 ممتد

را

یا زیرِ آژیر بکش

ستاره هایم

یا کنار بزن را

[میزان و سن نمی شناسد...صدای آژیر]

/ 7 نظر / 34 بازدید

فهم من گنجايشش رو نداشت!

علی

من هم! را را صدای آژير

الناز

سلام دوست عزيز . نوشته های اين مجموعه را خواندم و بی تعارف لذت بردم . دايره واژگانی وسيعی داريد . گواه مي گيرم تمام گِرايلي را گواه مي گيرم گهواره را، گور را گاهي... فوق العاده بود . و شعر -من- را دوست تر دارم. موفق باشید و مدام.

سرگردان

چقدر دلم می خواست بفهمم که چه می گويد ولی دريغا.التماس دعا

علی

را علامت است. علامت مفعول بی واسطه. یعنی بین فاعل و مفعول واسطه ای نیست بین دال و مدلول بین علت و معلول بین عاشق و معشوق. ها اییه! به رسم همیشه... می ذارم

مصطفی

Hi dear Mehdi; long time no see! I really got shocked when found a familiar name in your post. Think it’s the tenth time I’m trying to send you my comment, aren’t you gonna do something for this damn system you’ve provided! Anyway actually I don’t know what to say. Let me see; do I have to declare my concept about the thing granted to me?!!! Just one thing, I don’t know why this piece of writing forced me to check my archived emails. I leave “…” for you to end it any way you wish. Affectionately.

مصطفی

:i did enjoy it يا زيرِ آژير بكش ستاره هايم يا كنار بزن را