بی‌تا

کاش می‌شد شعری بگویم و با واژه واژه‌اش پدید می‌آمدی دریغا که واژگان عصر ما عقیم‌اند؛ چون تویی را دیگر هیچ شعری نمی‌آفریند
/ 0 نظر / 65 بازدید
مرداد 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
بهمن 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست