به دعوت یکی از رفقا که مجری برنامه شده بود رفتیم برای شرکت در مراسم کلنگ‌زنی احداث مجموعه‌ای ورزشی در یکی از روستاهای نزدیک به شیراز. همه شاد بودند و خوش‌حال.

مراسم شروع شد. قاری قرآن پشت جای‌گاه قرار گرفت جهت تلاوت؛ و شروع کرد:

القارعه.

ما القارعه.

و ما ادراک ما القارعه .... !!!

 

گفتم این هم اندر احوال جماعت «ما». در مراسمی که باید آیه‌های تبشیر تلاوت شود، آیات انذار را قرائت می‌کنند. البته گویا کسی هم متوجه نشد. چون همه شاد بودند و خوش‌حال؛ و در شادی و سرور چه جای تلاوت قرآن؟!