دریغا!

 

تو را

چه زود

به بـاد سپردیم؛

 

اکنون

به

با د ا با د . . .

                                         

پی نوشت: تا کی در انتظار روز مبادا ؟!

بعدنوشت 1: انتخابات اخیر جایی بود برای به مسلخ بردن اخلاق؛ چهار نامزد، هر یک به‌تر از دیگری چنین کردند. و البته میان این معرکه مرا چه به اخلاق‌مداری؟!

بعدنوشت 2: این سیاست، هنوز نشانی از پدر و مادر خود عیان نکرده؟!

بعدنوشت 3: آب دارد گل‌آلود می‌شود. ماهی‌گیران مشغول کارند! فکر ِ آب کنم یا ماهی؟!

بعدنوشت 4: پاییز دیگری در راه است وقتی بهار دیگری در راه باشد. این ریزش‌های بزرگ، رویش‌های بزرگی در پی دارد. در پی آن رویش بزرگ‌ترین‌ام. شتاب کن ای رویش بزرگ! هنگامه‌ی تو است...

بعدنوشت 5:

عالی جنابان!

این صدای مردم «چوسان قدیم» است؛

«بـو یـو» فقط تهران نیست!

بعدنوشت 6: بیانیه‌ی مرکز بررسی‌های دکترینال در پی بازداشت دکتر حسن عباسی

مصاحبه دکتر عباسی با روزنامه‌ی وطن امروز ، نسخه‌ی PDF

سخن‌رانی دکتر عباسی در دانشگاه تهران