دخترک:

آقا

بفرمایید

گل ِ

قرمز

شـد

چراغ

!

 

                               

بعدنوشت: اولین دوره‌ی کارگاهی سه روزه‌ی آموزش ثبت خاطرات شفاهی جنگ، با حضور سعید عاکف، حمید داوود آبادی، اکبر صحرایی، حمید اکبرپور، در شیراز.

جهت اطلاعات بیش‌تر با شماره‌ی ۰۹۱۷۸۰۸۱۶۵۱ تماس حاصل فرمایید.