هفت‌سین ما
سر ِ سفره بود؛


سین ِ پسرک،
تهِ واکس!

                                   
                                   
بعدنوشت ۱: عرض تسلیت به جهت عروج جمعی از ره‌پویان وصال، [۱] ، [۲] ، [۳] ، [۴]

بعدنوشت ۲: هش‌دار در باره‌ی امضای نامه‌ی گوگلی

بعدنوشت ۳: حجت الاسلام انجوی نژاد و حادثه‌ی انفجار

بعدنوشت ۴: نوکیا به جای شهدا

بعدنوشت ۵: عبدالله شهبازی و مافیای زمین شهری و مسکن در شیراز

بعدنوشت ۶: دو سوال در باره‌ی حادثه‌ی انفجار

بعدنوشت ۷: یک نامه از یک دوست پس از انفجار

بعدنوشت ۸: چرا می‌گویید دلیل انفجار سهل‌انگاری بوده... اولین سخن‌رانی در کانون پس از حادثه