تسلیت فراوان به جهت درگذشت دکتر قیصر امین پور

دکتر قیصر امین پور

نه انگار

این بار هم دروغ نبود

سلمان رفته بود از جمع شما ،

سید هم که رفت

دیگر قرار ماندن نداشتی

خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، ایکنا