برخی آثار سید حسن حسینی

تألیف

۱- هم صدا با حلق اسماعیل                                            

                                                                           

لینک معرفی، سفارش و خرید

2- براده ها

لینک معرفی، سفارش و خرید

۳- بیدل، سپهری و سبک هندی

۴- گنجشک و جبرئیل

مجموعه شعر(1364-1363)، نشر افق، 1371

۵- مشت درنمای درشت

نظر دکتر سید حسن حسینی را در مورد تألیف این کتاب در اینجا بخوانید.

۶- گزیده ی شعر جنگ و دفاع مقدس 

۷- طلسم سنگ (نثر ادبی عاشورایی)

لینک معرفی، سفارش و خرید

۸- در ملکوت سکوت

۹- نوش داروی طرح ژنریک

لینک معرفی، سفارش و خرید

ترجمه

۱- حمام روح/ جبران خلیل جبران

لینک معرفی، سفارش و خرید

2- فن الشعر/ احسان عباس، نگاهی به خویش (مصاحبهای با ادبای معاصر)

XXX وبلاگ زنده یاد سید حسن حسینی با نام «براده های روح»